Địa điểm

TOUR CHÂU ÚC

Tour New Zealand- Bắc Đảo - Nam Đảo 11 Ngày 10 Đêm khoi hanh mùng 4 Tết 24

 • Ô tô đời mới
 • China Southern Airlines
142.900.000₫
 • 13/02/2024 Lịch khởi hành: 13/02/2024
 • 11 Ngày 10 Đêm Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
136.900.000₫

Tour Bắc Đảo New zealand: AUCKLAND – ROTORUA – MATAMATA - HAMILTON 7 ngày 6 đêm kh 2023

 • Ô tô đời mới
69.900.000₫
 • 20/11/2023 Lịch khởi hành: 20/11/2023
 • 30/10/2023 Lịch khởi hành: 30/10/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
66.900.000₫

Tour Uc - New Zealand: HN-Sydney-Auckland - Rotorua - Melbourne 10 ngày 9 đêm - mùa đông

 • Ô tô đời mới
 • Vietnamairlines
 • 11/07/2023 Lịch khởi hành: 11/07/2023
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
98.900.000₫

Tour New Zealand- Bắc Đảo - Nam Đảo 11 Ngày 10 Đêm 2024

 • Ô tô đời mới
 • China Southern Airlines
 • 11/11/2023 Lịch khởi hành: 11/11/2023
 • 10/04/2024 Lịch khởi hành: 10/04/2024
136.900.000₫

Tour Uc: HN-Sydney-Melbourne 7 ngày 6 đêm 2023 VN

 • Bamboo Airways
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
49.900.000₫

Tour Uc - New Zealand: HN-Sydney-Auckland - Rotorua - Melbourne 10 ngày 9 đêm - mùa xuân

 • Ô tô đời mới
 • Vietnamairlines
 • 24/10/2023 Lịch khởi hành: 24/10/2023
 • 22/11/2023 Lịch khởi hành: 22/11/2023
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
98.900.000₫

Tour Uc - New Zealand: HN-Sydney-Auckland - Rotorua - Melbourne 10 ngày 9 dêm

 • Ô tô đời mới
 • Bamboo Airways
 • Vietnamairlines
 • 09/05/2023 Lịch khởi hành: 09/05/2023
 • 11/04/2023 Lịch khởi hành: 11/04/2023
 • 10 Ngày 9 Đêm Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
98.900.000₫

Tour Uc: HN-Sydney-Melbourne 7 ngày 6 dêm

 • Bamboo Airways
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
49.900.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0862528118
x